Gå til forsiden
Det fantastiske k?d
Dyrenes gode liv
En rigere natur
Dedikerede landm?nd

En rigere natur


De vilde blomster og fugle får bedre forhold, når en flok Jersey Græskalve og deres ammetanter afgræsser et naturområde som en eng eller et overdrev.
Forklaringen er, at de holder græsset nede, så andre planter bedre kan få lys og næring; Og samtidig bliver frø og næringsstoffer fordelt rundt om på området, når dyrene æder græs og urter det ene sted og lægger kokasser et andet sted. Desuden kan frøene bedre spire, når dyrene træder dem ned i jorden.
Og hvor dyrene græsser, kommer der åbne områder, hvad mange fugle godt kan lide. Hvor en eng går ned til en sø, kan kalve og køer lave et fint åbent bælte. Her kan vadefugle søge føde.

Erfaringer fra Egå Engsø

På et areal ved Egå Engsø nord for Århus er der ligefrem blevet optalt flere forskellige slags planter, siden der i 2008 blev indledt naturpleje af arealet med Jersey Engkalve, ammetanter og høslæt.
Biologer fra konsulentfirmaet Natur & Landbrug har fulgt udviklingen ved engsøen, og de har konstateret, at der både er sket en generel øgning i antallet af plantearter og en øgning af nogle af de arter, som er særligt vigtige for naturen på en eng. Hvor der før var stærkt landbrugspræg og en høj andel af kvikgræs, er der kommet forskellige engarter som blågrøn star, næb-star, tykbladet ærenpris og glanskapslet siv.

Fra natur til mad

En stor del af de Jersey Græskalve, du kan købe, er vokset op på arealer, der ikke er egnet til dyrkning af korn eller andre afgrøder, som mennesker kan spise.
Disse kalve og deres ammetanter har ædt 50 kg græs for hvert kilo kød, du får hjem i køkkenet, og dermed har dyrene givet et godt bidrag til variationen og rigdommen i den danske natur. Højst 100 gram korn har disse dyr ædt pr. kg Jersey Græskalvekød.
Til sammenligning går der normalt 10 kg korn til at producere 1 kg almindeligt kalvekød. Dette korn kunne enten være brugt direkte i menneskers mad, eller der kunne være høstet en næsten lige så stor mængde spiselige afgrøder på det areal, hvor kornet blev dyrket.
Jersey Engkalv bidrager således til en god udnyttelse af jordens ressourcer.
 

Økologisk Jersey Græskalv
Jersey Græskalv er et projekt i Økologisk Landsforening Økologisk Landsforening.

Opskrifter med Økologisk Jersey Græskalv

Her køber du Økologisk Jersey Græskalv

Se video om Økologisk Jersey Græskalv